Om paintit

Paint IT är ett digitalt diagnostiskt verktyg för att utifrån patientens upplevelse ge vårdgivare (läkare/sjukgymnast/sköterska mfl) ett beslutsstöd som underlag för samlad bedömning av patientens besvär – inte bara smärta! Den kan också hjälpa Patienten att själv monitorera sina besvär över tid och i förhållande till olika aktiviteter och behandlingar.
För optimal behandling av besvärsymptom är det viktigt att förstå vad som orsakar symptomen. Att söka behandla orsaken och inte bara symptomet. För att söka orsak till symptom används olika diagnostiska metoder såsom besvärsritning, frågor, manuell undersökning, radiologiska bilder, blodprov och annan provtagning samt vb diagnostiska blockader. En av patienten noga ifylld besvärsritning utgör en viktig diagnostisk pusselbit och kan användas för att vägleda både frågor och vidare undersökningsmoment.
Genom att samla in många besvärsritningar och jämföra fynd från olika diagnostiska metoder kommer vi att utveckla beslutsstöd för vårdgivare och patienter baserat på artificiell intelligens (AI).
Paint IT digitala besvärsritning och frågor är en mycket enkel och samtidigt mycket värdefull diagnostisk metod som kan spara mycket tid för både patient och vårdgivare. Tidsbesparing uppstår dels då vårdgivare kan få en direkt överblick av utbredning och typ av symptom och därför snabbt inrikta sin utredning på mest sannolika orsaks-diagnos. Därtill sparas tid då vårdgivare kan hänvisa till PI bilder och svar i journalen utan att behöva beskriva allt vad Patienten angett med egna ord.
En annan fördel med PI är att hela patientens egen upplevelse kan journalföras med en knapptryckning utan att den silas / tolkas av vårdgivaren. Detta kan vara extra värdefullt –när det gäller försäkringsmedicinska ställningstaganden där vårdgivare kan ha svårt att uppfatta och få med alla patientens besvär i journalen som sen bildar underlag för försäkringsmässiga beslut.

PaintIt
Scroll to Top